Veiligheidsmanagement
De werkgever neemt een risico, maar de werknemer loopt dat risico!
Arbeidsveiligheid gaat steeds meer aandacht en prioriteit krijgen binnen bedrijven, toch heeft nog ruim 48 procent van de kleine en middelgrote bedrijven zijn Arbo verplichtingen niet goed voor elkaar! Bij een bezoek van de arbeidsinspectie beschikken ze niet over een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), een (gevaarlijke) stoffen registratie, een bedrijfsnoodplan en opgeleide BHV-ers.

De Arbeidsinspectie controleert per branche. Op een dag krijgt u ook bezoek van ze en dan wilt u uw documenten op orde hebben, uw maatregelen aantoonbaar en uw personeel veiligheidsbewust.
 
De Veiligheid In Balans Methode
Jos Winkel Arbeidsveiligheid levert u kennis en ondersteuning door het uitvoeren van totale veiligheid en risicoscans en het invoeren van de "Veiligheid in Balans" methode.
Het opstellen van een RI&E en met u samen opstellen van een plan van aanpak. Ook zijn er mogelijkheden voor Detachering of een Risicoabonnement.

Ook helpt Jos Winkel bij het opstellen van de vereiste calamiteitenplannen zoals:
Het ontruimingsplan, het BHV-plan, (samen het Bedrijfsnoodplan) en het Communicatieplan, geheel volgens NEN 8112 en NEN 4000, inclusief ontruimingsplattegronden, het opstellen van een (gevaarlijke) stoffen registratie, en het opstellen van een opleidingsplan voor uw BHV-ers.

Zie ook de gratis Download "Een ongeval zit in een klein boekje" (pdf).
Wat is Veiligheid in balans?

Is de methode waarbij door verandering van de arbeidsomgeving en omstandigheden, in de breedste zin van het woord, het gedrag van uw medewerkers, zeer sterk wordt beïnvloed en er op termijn een andere bedrijfscultuur ontstaat, waardoor beduidend minder bedrijfsongevallen zullen plaats vinden. Voorbeelden van bedrijven die met dit systeem werken en die claimen dat de arbeidsongevallen met 90 % zijn terug gelopen, zijn er voldoende.

Een van deze bedrijven werd gebeld door de arbeidsinspectie, met de vraag of men in de afgelopen periode niet vergeten was de arbeidsongevallen aan hen door te geven.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op
Neem contact op