Arbo Advies
Arbeidsveiligheid begint met goede preventie.
Elke verantwoorde ondernemer verzekert zich tegen de gevolgen van brand en/of bedrijfsongevallen of uitval van medewerkers. Die verzekeringen wil je liefsts nooit hoeven aanspreken. Steeds meer ondernemers zien in dat goede preventie daarom onmisbaar is. Verzekeringen zullen ook niet uitkeren wanneer het bedrijf aantoonbaar nalatig is geweest, bijvoorbeeld geen RI&E heeft.

Het voeren van een verantwoord Arbo- of arbeidsveiligheidsbeleid is het eerste wat u moet doen om bedrijfsrisico’s te verkleinen. Allereerst moet er worden vastgesteld aan welke risico’s uw bedrijf en uw werknemers worden blootgesteld. Dat doet u door een goede en betrouwbare Risico Inventarisatie en Evaluatie, afgekort RI&E, te maken of te laten maken. Als u er voor kiest om uw eigen tijd te besteden aan uw core-business is Jos Winkel de bewezen expert en ondersteuner op dit vlak.
 
Als u kiest voor professionele Arbo-ondersteuning zijn er 3 mogelijkheden:

Basis

1x
 • Std. rapportage
 • Uitgebreid rapport
 • Personeels-onderzoek
 • Verdiepend onderzoek o.a.:
 • Schadelijk geluidmeting
 • Lichtsterkte op de werkplek
 • Machineveiligheid
 • Beoordeling laswerkplek(ken)
 • Beoordeling beeldsch.werkplek
 • Jaarlijkse evaluatie (3x)
Meer info

Compleet+

3x
 • Std. rapportage
 • Uitgebreid rapport
 • Personeels-onderzoek
 • Verdiepend onderzoek o.a.:
 • Schadelijk geluidmeting
 • Lichtsterkte op de werkplek
 • Machineveiligheid
 • Beoordeling laswerkplek(ken)
 • Beoordeling beeldsch.werkplek
 • Jaarlijkse evaluatie (3x)
Meer info
Deze cijfers moeten omlaag!

Alleen al de bouwsector heeft +/- 65 miljoen per jaar aan onkosten door bedrijfsongevallen.

Er gebeuren in alle branches samen +/- 220.000 bedrijfsongevallen met werkverzuim per jaar in Nederland, daarvan komen +/- 85000 mensen op de SEH, er worden +/- 5000 mensen opgenomen in het ziekenhuis en er zijn +/- 95 doden te betreuren per jaar.

Ruim 48 % van de arbeidsongevallen in Nederland gebeuren bij middelgrote bedrijven.
RI&E Basis

Een vakkundig uitgevoerde inspectie, conform de richtlijnen en voorschriften van de Arbowet. Hiervan ontvangt u een schriftelijke rapportage (Plan van Aanpak), met conclusies en aanbevelingen.

Deze documenten moet u kunnen tonen wanneer de arbeidsinspectie een controlebezoek brengt. De inspectie zal daarbij ook onderzoeken welke aanbevolen maatregelen u heeft aangepakt c.q. opgelost of gepland. Een RI&E moet jaarlijks worden geëvalueerd.

RI&E Compleet

Deze dienstverlening is gelijk aan RI&E Basis echter met aanvullingen (verdiepende onderzoeken van een aantal knelpunten zoals lichtsterkte, schadelijk geluid en machine veiligheid).

Jos Winkel zal bij zijn inspectie in uw bedrijf ook (diepgaander) aandacht besteden aan omstandigheden die bedreigingen van de arbeidsveiligheid opleveren. Hierbij benut u maximaal zijn opleiding en ervaring als veiligheidsdeskundige en brandmeester preventie. U ontvangt hiervan een uitgebreid Plan van Aanpak, met aanbevelingen die bij een standaard RI&E wellicht als aanbevolen verdiepend onderzoek waren geadviseerd.

RI&E Compleet Plus*

Deze dienstverlening is hetzelfde als RI&E Compleet, met als aanvulling een driejaarlijks abonnement op de wettelijk verplichte jaarlijkse evaluatie. Hiermee bent u voor lange duur verzekerd van professionele inventarisatie en actualisatie van uw arbo- en veiligheidsrisico’s inclusief jaarlijks monitoring van de getroffen maatregelen.

Op deze wijze wordt de RI&E onbeperkt geldig gehouden, waar anders iedere 3 a 4 jaar een nieuwe gemaakt moet worden. U concentreert uzelf op uw core-business en weet zeker dat uw arbeidsveiligheid in bekende en goede handen is.

*U kunt uw RI&E Compleet bij tevredenheid over het Plan van Aanpak ook upgraden naar RI&E Compleet Plus.
Vragen? Neem vrijblijvend contact op
Neem contact op